Project Description

Топилката за масло представлява цилиндричен съд с вградена водна риза. Инсталираното нагряване има два самостоятелни компонента – два нагревателя по 4 kW и медна серпентина. Второто е опция, която може да влиза в употреба при наличието на външен източник на гореща вода. Температурата във водната риза се регулира от микропроцесор, като настройката на стойностите се извършва от обслужващия машината персонал.
В съда е монтирана тръбна мрежа, през която циркулира горещата вода. Върху нея се зарежда втвърденото растително масло. В топилката е инсталирана и бъркалка, задвиждавана от мотор-редуктор на фирмата SEW. Бъркалката е от специално изготвена подсилена стомана. Съществува и опция за допълнителна бъркалка, която да разбива вече втечненото масло. Друга опция е позволяването на дозиране на готовия продукт чрез литров брояч. Желаното количество се задава в литри и може да бъде отчитано от дисплей.
Полезният обем на съда под тръбната решетка е 250 L, като целият работен обем на топилката е 540 L.