Project Description

Машината служи за темпериране на шоколадови маси. Тя работи в тандем с два сборника за шоколад – един малък 300 литра и един по-голям (500 литра или повече). Темпериращата машина представлява поредица от регулирани температурни зони, през които преминава шоколадът с цел подготовка за крайното му приложение.
Описание пътя на шоколада:
Шоколадът се съхранява в голям сборник, където той бива разбъркван и поддържан на желана температура (около 45° С). При готовност за работа, шоколадът се изпомпва към малкия сборник (300 L), където температурата е около 35° С. При напълване на съда зареждането спира автоматично. От малкия сборник, шоколадът отива в темпериращата машина, където преминава през хладилна колона с две температурно регулирани зони. Температурите се държат в тесни граници, които се задават в контролното табло на машината от технолога на предприятието. След преминаването през колоната, шоколадът е готов за крайното му предназначение (тункване на вафли/барове, изливане във форми или друго).

  • производителност – около 650 кг/ч шоколад
  • основно задвижване на хладилната колона – SEW R67 1.5 kW
  • височина – 2 340 mm
  • ширина – 1 400 mm
  • дълбочина – 1 500 mm
  • срок за изработка – около 3 месеца (вкл. сборник 300 литра)