Project Description

Машината се предлага в едновалов и двувалов вариант.

  • диаметър на смесителния барабан – 920 mm
  • работна дължина на смесителния барабан – 1250 mm
  • геометричен обем на барабана – 830 L
  • маса на омесваните компоненти – до 500 kg
  • инст. мощност за задвижижване на вала – 22 kW
  • инст. мощност за обръщане на барабана при изпразване – 1,1 kW
  • време за обръщане на барабана при изпразване – около 35 sec (регулируемо)
  • конструкционна маса – 2440 kg
  • габаритни размери – дължина 3000 mm, ширина 1450 mm, височина 1690 mm