НОВИНИ

НОВИНИ

Договор за безвъзмездна финансова помощ

Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-3.004-1508-C01, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост чрез Процедура на подбор на проекти BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ Цел на проектното предложение: увеличаване на производствения капацитет и производителността, и потенциала на дружеството за развитие и бъдещ напредък, и да се подобри енергийната и ресурсната му ефективност, чрез оптимизиране на производствения процес и внедряване на [...]

март 14th, 2024|Категория: Новини|

Обявяване на процедура за определяне на изпълнител „Публична покана”

Фирма "Машпроект 94" ООД като бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и в изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0918-C01 обявява процедура за определяне на изпълнител „Публична покана” с обект: “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация [...]

май 30th, 2016|Категория: Новини|

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

На 16-и февруари 2016 година "Машпроект 94" ООД сключи договор за безвъзмездно финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Целта е повишаването на производителността, ефективността и експортния потенциал на компанията. Технологичната модернизация се състои основно от разширяване на машинния парк с нови металорежещи машини, а именно фрезови вертикален център с ЦПУ, CNC хидравлична абкантпреса, щос машина и струг с РМЦ [...]

февруари 16th, 2016|Категория: Новини|

TÜV Сертифициране

Фирмата ни поднови сертифицирания си статус към TÜV, като така доказва, че продължава да изпълнява изискванията на БДС EN ISO 9001:2008. Документите са достъпни за разглеждане на български и немски език.

август 21st, 2015|Категория: Новини|

Нови машини в списъка на сайта

Добавихме описание на работния принцип на топилката ни за мазнини и публикувахме скица на машината. Въведохме информация и снимки за две нови машини - филтрираща машина за кувертюр (подходяща за кокосови стърготини, фъстъци и други) и 90° завой с пластмасова модулна лента.

юни 21st, 2015|Категория: Новини|