Project Description

Кремът се разбива между въртящи се и стационарни пити, които имат вдълбани в тях канали. В каналите свободно се движат стоманени сачми. Материалът се издига от шнек и се прекарва през питите, където се смила. В съда има бъркалка, която миксира и хомогенизира материала. Стъргалки са монтирани периферно по бъркалката. Те остъргват материала от стените и дъното на вътрешния съд, за да се постигне по-добро охлаждане. Отгоре на кувертюр машината действат пневматични цилиндри, които притискат смилащите пити. Водна риза регулира температурата в съда. Машината разполага и с нагреватели, за когато те са нужни (в началото на процеса). Когато машината засече, че температурата е по-висока от нужната, магнет-вентил задейства прекарването на студена вода във водната риза.
 • Работен обем – 1 800 L
 • Производителност – 1 800 кг за 8 часа
 • Обща инсталирана мощност: 34.1 kW
 • Задвижване на шнека в централната колона – 22 kW
 • Задвижване на бъркалката в съда – 4 kW
 • Oтопление с нагреватели – 2 х 4 = 8 kW
 • Помпа вода
 • Консумация на студена вода – 560 L/h
 • Диаметър на съда – O1 620 mm (без да се включва ел. табло и кран за източване)
 • Височина – 2 750 mm
 • Маса – 2 320 kg