Project Description

Предназначена е за покриване на вафли и бисквити с кувертюр. Дебелината на слоя може да се променя чрез обдухване и стръскващо устройство. Разбъркващото устройство и движението на гитер – транспортьора са разделени. С честотно регулиране се променя скоростта на гитера.

  • вентилатор
  • двигател-редуктор на бъркалката – 0.55 kW
  • отопляване на въздуха
  • двигател-редуктор на гитера – 0.25 kW
  • ширина на гитера – 800 mm
  • подгряване на ваната
  • помпа за шоколад
  • двигател за остъргващ вал – 0.09 kW
  • срок за изработка – 4 месеца

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept