Project Description

Този тип машини се използват за смесване на материали за кремове.
  • инсталирана мощност – 1.1 kW
  • маса – 150 kg
  • срок за изработка – 2 месеца