Project Description

Хладилен тунел за тунквани вафли – от 8 до 21 метра.

Служи за охлаждане на покрити с кувертюр изделия. Хладилните тунели се пресмятат съобразно необходимата производителност и охлаждаща мощност. В офертата са представени няколко примерни типа хладилни тунели. Машината е с отлепващ транспортьор с ширина на лентата 800 mm.

Дължините на хладилната част се съобразят с производствения процес, като могат да достигат и до над 20 метра.