Тунк машина
Тунк машина
Предназначена е за покриване на вафли и бисквити с кувертюр. Дебелината на слоя може да се променя чрез обдухване и стръскващо устройство. Разбъркващото устройство и движението на гитер - транспортьора са разделени. С честотно регулиране се променя скоростта на гитера.
  • вентилатор - 1.5 kW
  • двигател - редуктор - бъркалка - 0.55 kW
  • отопляване въздух - 2 kW
  • двигател - редуктор - гитер - 0.25 kW
  • ширина на гитера - 800 mm
  • подгряване - 3 x 2 kW
  • маса - 1 000 kg
  • помпа - 2бр. - 1.5 kW
  • двигател - остъргващ - 0.09 kW
  • срок за изработка - 3 месеца

 назад