Новости

30.05.2016 год. - Обявяване на процедура за определяне на изпълнител „Публична покана”

Фирма "Машпроект 94" ООД като бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и в изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0918-C01 обявява процедура за определяне на изпълнител „Публична покана” с обект:
“Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на следните Обособени позиции: Обособена позиция 1: Фрезови вертикален център с ЦПУ и 3+1 работни оси – 1 брой; Обособена позиция 2: CNC хидравлична абкантпреса - 1 брой; Обособена позиция 3: Щос машина - 1 брой; Обособена позиция 4: Струг с РМЦ 2000 мм - 1 брой“
Всички необходими документи могат да бъдат изтеглени от тук: пълна документация.

16.02.2016 год. - Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

На 16-и февруари 2016 година "Машпроект 94" ООД сключи договор за безвъзмездно финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Целта е повишаването на производителността, ефективността и експортния потенциал на компанията. Технологичната модернизация се състои основно от разширяване на машинния парк с нови металорежещи машини, а именно фрезови вертикален център с ЦПУ, CNC хидравлична абкантпреса, щос машина и струг с РМЦ 2000 mm. Подробна информация за сключения договор може да намерите на този линк.

20.08.2015 год. - TÜV Сертифициране
Фирмата ни поднови сертифицирания си статус към TÜV, като така доказва, че продължава да изпълнява изискванията на БДС EN ISO 9001:2008. Документите са достъпни за разглеждане на български и немски език.

20.06.2015 год. - Нови машини в списъка на сайта
Добавихме описание на работния принцип на топилката ни за мазнини и публикувахме скица на машината. Въведохме информация и снимки за две нови машини - филтрираща машина за кувертюр (подходяща за кокосови стърготини, фъстъци и други) и 90° завой с пластмасова модулна лента.


История на фирмата

Фирмата "Машпроект 94" ЕООД е производител на машини за вафли в сладкарската промишленост. Създадена е от инж. Николай Хаджирадев в град Велико Търново. През 1994 година е регистрирана и започва дейността си с изработване на ръчни преси за вафлени кори, автоматична резачка за вафли и мелница за пудра захар. Година по-късно фирмата рециклира автоматичен пекач за вафлени кори.

До този момент "Машпроект 94" ЕООД изработва цели линии за вафли, сладки, барове тип "Corny" и други сладкарски изделия. Изработваме и единични бройки машини с различно приложение за сладкарската примишленост по желание на клиенти. Фирмата разполага с голям брой конструктивни разработки на машини и цех, в който протича производствения процес. Предприятието се намира в Централна северна България, в гр. Дебелец (област Велико Търново), на около 230 km източно от София (точно местоположение).

Към днешна дата фирмата ни е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2015.