Новости

30.05.2016 год. - Обявяване на процедура за определяне на изпълнител „Публична покана”

Фирма "Машпроект 94" ООД като бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. и в изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0918-C01 обявява процедура за определяне на изпълнител „Публична покана” с обект:
“Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на следните Обособени позиции: Обособена позиция 1: Фрезови вертикален център с ЦПУ и 3+1 работни оси – 1 брой; Обособена позиция 2: CNC хидравлична абкантпреса - 1 брой; Обособена позиция 3: Щос машина - 1 брой; Обособена позиция 4: Струг с РМЦ 2000 мм - 1 брой“
Всички необходими документи могат да бъдат изтеглени от тук: пълна документация.

16.02.2016 год. - Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ

На 16-и февруари 2016 година "Машпроект 94" ООД сключи договор за безвъзмездно финансиране по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност". Целта е повишаването на производителността, ефективността и експортния потенциал на компанията. Технологичната модернизация се състои основно от разширяване на машинния парк с нови металорежещи машини, а именно фрезови вертикален център с ЦПУ, CNC хидравлична абкантпреса, щос машина и струг с РМЦ 2000 mm. Подробна информация за сключения договор може да намерите на този линк.

20.08.2015 год. - TÜV Сертифициране
Фирмата ни поднови сертифицирания си статус към TÜV, като така доказва, че продължава да изпълнява изискванията на БДС EN ISO 9001:2008. Документите са достъпни за разглеждане на български и немски език.

20.06.2015 год. - Добавенa топилка за растителни масла - 540 литра
Добавихме описание на работния принцип на топилката ни за мазнини и публикувахме скица на машината.

19.04.2015 год. - Добавени нови машини
Отново обновихме страницата си и добавихме информация и снимки за две нови машини - филтрираща машина за кувертюр (подходяща за кокосови стърготини, фъстъци и други) и 90° завой с пластмасова модулна лента.
28.09.2014 год. - Обновяване на уеб страницата
Интернет сайтът ни беше изцяло обновен. Освен графичните промени, списъкът на произвежданите от нас машини беше допълнен. Добавили сме повече и по-ясни снимки. Сега може да разгледате по-голяма част от разнообразието, което предлагаме. Скоро ще бъде допълнена и по-подробна информация. Освен това страницата ни вече разполага и с версия на немски език.

26.01.2012 год. - Процедура „Открит избор” - Разяснение
Разяснение относно постъпил въпрос по документацията за участие в процедура "Открит избор" с обект: "Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Лазерна машина за рязане на листов материал - 1 бр". по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 3ТММ-02-86/ 20 10 2011. Текста на разяснението може да свалите от тук.

16.01.2012 год. - Процедура „Открит избор”
"Машпроект 94" ООД като бенефициент по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.1.11 "Технологична модернизация в малки и средни предприятия" Приоритетна ос 2: „Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда” Област на въздействие 2.1: „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията” Oперация 2.1.1: „Технологично обновление в предприятията” обяви процедура за определяне на изпълнител - „Открит избор” с предмет : “Доставка, инсталиране и пускане в експлоатация на Лазерна машина за рязане на листов материал - 1 брой”. Тук можете да свалите Процедура „Открит избор” и пълната документация.

10.10.2004 год. - "Машпроект 94" ООД приключи участието си в Международния технически панаир в Пловдив. Фирмата изложи хладилен тунел за тунквани вафли и тунк машина. Благодарим на всички, които посетиха изложението ни!


История на фирмата

Фирмата "Машпроект 94" ООД е производител на машини за вафли в сладкарската промишленост. Създадена е от инж. Николай Хаджирадев в град Велико Търново. През 1994 година е регистрирана и започва дейността си с изработване на ръчни преси за вафлени кори, автоматична резачка за вафли и мелница за пудра захар. Година по-късно фирмата рециклира автоматичен пекач за вафлени кори.

До този момент "Машпроект 94" ООД изработва цели линии за вафли, сладки, барове тип "Корни" и други сладкарски изделия. Изработваме и единични бройки машини с различно приложение за сладкарската примишленост по желание на клиенти. Фирмата разполага с голям брой конструктивни разработки на машини и цех, в който протича производствения процес. Предприятието се намира в Централна северна България, в гр. Дебелец (област Велико Търново), на около 230 km източно от София (точно местоположение).

Към днешна дата фирмата ни е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008.